Våre samarbeidspartnere

Finn ut mer Kontakt oss

Sekretariat for kontrollutvalg

Selskapet Kontrollutvalgstjenester AS ved Kjetil Solbrækken, lokalisert på Gjøvik, er valgt som kontrollutvalgssekretær for de 4 kommunene på Hedemarken. De 5 kommunene i Sør-Østerdal har opprettet et sekretariat som et interkommunalt samarbeid. Sekretariatet for kontrollutvalgene i Sør-Østerdal har kontorsted på Rena, og sekretær er Kristin Moe. De 7 kommunene i Glåmdal har organisert sekretariatet i et interkommunalt selskap. Sekretariatet har lokaler i Fjellgata 4 i Kongsvinger. Leder for Glåmdal sekretariatet IKS er Torgun M. Bakken. 

 

Kontrollutvalgssekretariatene kan nås på følgende adresser: 

Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler og Åsnes

Glåmdal Sekretariat IKS
v/Torgun M. Bakken
Kongsvinger rådhus
2226 KONGSVINGER
torgunm.bakken­@gs-iks.no
Tlf.: 977 36 379

Hamar, Løten, Stange og Ringsaker

Kontrollutvalgs­tjenester AS
v/ Kjetil Solbrækken
Teknologivn 6
2815 GJØVIK
kjetil­@kontrollutvalget.no
Tlf.: 995 77 903

Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot

Sekretariatet for kontroll­utvalgene i Sør-Østerdal
v/ Kristin Moe
Torget 1
2450 RENA
kristin.moe­@amot.kommune.no
Tlf.: 951 33 187