Våre samarbeidspartnere

Finn ut mer Kontakt oss

Sekretariat for kontrollutvalg

Selskapet Kontrollutvalgstjenester AS ved Kjetil Solbrækken, lokalisert på Gjøvik, er valgt som kontrollutvalgssekretær for de 4 kommunene på Hedmarken.

De 12 kommunene i Sør-Østerdal og Glåmdal har fra 1.1.21 et felles interkommunalt selskap med hovedkontor i Kongsvinger og et avdelingskontor på Rena. Konsek Øst IKS  ledes av Anne Haug med kontorsted Fjellgata 4, Kongsvinger, mens Kristin Moe er avdelingsleder med kontorsted Rena.. Kongsvinger-kontoret betjener de 7 kommunene i Glåmdalsregionen, mens kontoret på Rena betjener de 5 kommunene i Sør-Østerdal-regionen. . 

 

Kontrollutvalgssekretariatene kan nås på følgende adresser: 

Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler og Åsnes

Konsek Øst IKS
v/Anne Haug
Kongsvinger rådhus
2226 KONGSVINGER
anne.haug@konsek-ost.no
Tlf.:928 17 925

Hamar, Løten, Stange og Ringsaker

Kontrollutvalgs­tjenester AS
v/ Kjetil Solbrækken
Teknologivn 6
2815 GJØVIK
kjetil­@kontrollutvalget.no
Tlf.: 995 77 903

Elverum, Engerdal, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot

Konsek Øst IKS
v/ Kristin Moe
Torget 1
2450 RENA
kristin..moe­@konsek-ost.no
Tlf.: 951 33 187