Vi har 24 dyktige og erfarne medarbeidere med god kompetanse på revisjon og god kunnskap om kommunal sektor

Revisjon Øst IKS ble etablert 1. januar 2005, som en konsekvens av fusjon mellom Østerdal Revisjon IKS og Hedemarken Revisjon IKS. Fra 01.01.2012 er selskapet utvidet med Hedmark fylkeskommune på eiersiden. Med virkning fra 01.01.2014 ble Glåmdal revisjon IKS en del av Revisjon Øst IKS. 

Vi er lokalisert i Løten og Kongsvinger

Selskapet er lokalisert med hovedkontor i Løten i Kildevn 14. Selskapet har også kontor i Kongsvinger, Fjellgata 4. Selskapet er uavhengig i forhold til kommuner, stat, privat næringsliv og andre institusjoner i samfunnet.

Representantskapet

Selskapets øverste styringsorgan er representantskapet som består av 17 representanter, en valgt av kommunestyret eller fylkesting i hver av eierkommunene. Representantskapet velger fire av styrets seksmedlemmer, samt personlige varamedlemmer for disse. To styremedlem velges av og blant de ansatte.

Et uavhengig firma

Vår uavhengighet og suverenitet i forhold til å kunne utføre revisjonsoppgaver og rapportere det vi finner nødvendig til eierkommunene er også hjemlet i Forskrift om revisjon. Selskapsavtalen som er inngått mellom eierne, utdyper at styret ikke har instruksjonsmyndighet på selskapets revisjonsfaglige prioriteringer og arbeidsform.

Medlemskap

Selskapet er bedriftsmedlem av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) og underlagt NKRFs kvalitetskontroll. På arbeidsgiversiden er selskapet tilknyttet Kommunens Sentralforbund (KS Bedrift).

Våre eierkommuner er:

 • Innlandet fylkeskommune 18,0%

 • Eidskog kommune 3,0%

 • Elverum kommune 9,0%

 • Engerdal kommune 1,0%

 • Grue kommune 2,5%

 • Hamar kommune 14,0%

 • Kongsvinger kommune 7,5%

 • Løten kommune 3,0%

 • Nord-Odal kommune 2%

 • Ringsaker kommune 14,5%

 • Stange kommune 8,5%

 • Stor-Elvdal kommune 1,5%

 • Sør-Odal kommune 3,5%

 • Trysil kommune 3,5%

 • Våler kommune 2,5%

 • Åmot kommune 2,5%

 • Åsnes kommune 4,0%

Våre ansatte i Løten

Morten Alm Birkelid

Daglig leder

- Siviløkonom

Tlf.: 911 00 413
morten.alm.birkelid­@rev-ost.no

Jo Erik Skjeggestad

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

- Master i offentlig ledelse og administrasjon
- Bachelor i revisjon. Cand.mag

Tlf.: 902 84 725
jo.erik.skjeggestad­@rev-ost.no

Kjetil Kalager

Forvaltningsrevisor
- Master i offentlig politikk og ledelse

Tlf.: 482 93 702
kjetil.kalager­@rev-ost.no

Berit Bøhn

Regnskapsrevisor
- Bachelor i revisjon

Tlf.: 916 07 874
berit.bohn­@rev-ost.no

Tore Nerland

Regnskapsrevisor

Tlf.: 951 98 321
tore.nerland­@rev-ost.no

Tommy Pettersen

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
- Registrert revisor

Tlf.: 920 24 731
tommy.pettersen­@rev-ost.no

Magnus Michaelsen

Oppdragsannsvarlig
- Master i sosialantropologi

Tlf.: 928 08 925
magnus.michaelsen­@rev-ost.no

Frank Muller

Regnskapsrevisor
- Bachelor i revisjon

Tlf.: 481 85 369
frank.muller­@rev-ost.no

Ellen Enger

Konsulent

Tlf.: 950 46 134
ellen.enger­@rev-ost.no

Natallia Hornsletten

Regnskapsrevisor
- Bachelor i revisjon

Tlf.: 930 93 795
natallia.hornsletten­@rev-ost.no

Hanne Mette Rusten

Regnskapsrevisor
- Bachelor i revisjon

Tlf.: 406 32 793
hanne.mette.rusten­@rev-ost.no

Juha Andersson

Regnskapsrevisor
- Master i offentlig revisjon NHH

Tlf.:993 87 485
juha.olavi.andersson@rev-ost.no

Kristoffer Myklebust Svendsen

Forvaltningsrevisor
- Master i sosialantropologi

Tlf.: 950 82 401
kristoffer.svendsen­@rev-ost.no

Razita Sjakhgirieva

(vikar)

Regnskapsrevisor - Bachelor i revisjon

Tlf.: 902 39 994
Razita.Sjakhgirieva@rev-ost.no

Våre ansatte i Kongsvinger

Lina Kristin Høgås-Olsen

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
- Jurist

Tlf.: 952 34 113
lina.hogaas-olsen­@rev-ost.no

Tormod Østli

Regnskapsrevisor
- Registrert revisor

Tlf.: 988 26 443
tormod.ostli­@rev-ost.no

Erik Timland-Rismoen

Regnskapsrevisor
- Registrert revisor

Tlf.: 907 63 970
erik.timland-rismoen­@rev-ost.no

Terje Harstad

Regnskapsrevisor
- Studier i kommunal økonomi

Tlf.: 951 42 808
terje.harstad­@rev-ost.no

Kari Lagertha Gjelsnes

Forvaltningsrevisor
- Master i ledelse og org.psykologi

Tlf.: 970 15 355
kari.lagertha.gjelsnes@rev-ost.no

Tove Brattli

Regnskapsrevisor
- Registrert revisor

Tlf.: 971 49 387
tove.brattli­@rev-ost.no

Ellen Karlsson

Regnskapsrevisor
- Siviløkonom

Tlf.: 474 40 351
ellen.karlsson­@rev-ost.no

Mathias Grendahl Sem

(pappaperm. tom 15.11.19)
Forvaltningsrevisor
- Master i statsvitenskap

Tlf.: 977 82 624
mathias.grendahl.sem­@rev-ost.no

Rolf Berg

Regnskapsrevisor
- Registrert revisor

Tlf: 908 68 378
rolf.berg­@rev-ost.no