Vi har 24 dyktige og erfarne medarbeidere med god kompetanse på revisjon og god kunnskap om kommunal sektor

Revisjon Øst IKS ble etablert 1. januar 2005, som en konsekvens av fusjon mellom Østerdal Revisjon IKS og Hedemarken Revisjon IKS. Fra 01.01.2012 er selskapet utvidet med Hedmark fylkeskommune på eiersiden. Med virkning fra 01.01.2014 ble Glåmdal revisjon IKS en del av Revisjon Øst IKS. 

Vi er lokalisert i Løten og Kongsvinger

Selskapet er lokalisert med hovedkontor i Løten i Kildevn 14. Selskapet har også kontor i Kongsvinger, Fjellgata 4. Selskapet er uavhengig i forhold til kommuner, stat, privat næringsliv og andre institusjoner i samfunnet.

Representantskapet

Selskapets øverste styringsorgan er representantskapet som består av 17 representanter, en valgt av kommunestyret eller fylkesting i hver av eierkommunene. Representantskapet velger fire av styrets seksmedlemmer, samt personlige varamedlemmer for disse. To styremedlem velges av og blant de ansatte.

Et uavhengig firma

Vår uavhengighet og suverenitet i forhold til å kunne utføre revisjonsoppgaver og rapportere det vi finner nødvendig til eierkommunene er også hjemlet i Forskrift om revisjon. Selskapsavtalen som er inngått mellom eierne, utdyper at styret ikke har instruksjonsmyndighet på selskapets revisjonsfaglige prioriteringer og arbeidsform.

Medlemskap

Selskapet er bedriftsmedlem av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) og underlagt NKRFs kvalitetskontroll. På arbeidsgiversiden er selskapet tilknyttet Kommunens Sentralforbund (KS Bedrift).

Våre eierkommuner er:

 • Eidskog kommune 3,5%

 • Elverum kommune 11,0%

 • Engerdal kommune 1,0%

 • Grue kommune 3,0%

 • Hamar kommune 17,0%

 • Kongsvinger kommune 9,0%

 • Løten kommune 4,0%

 • Nord-Odal kommune 2,5%

 • Ringsaker kommune 18,0%

 • Stange kommune 10,5%

 • Stor-Elvdal kommune 2,0%

 • Sør-Odal kommune 4,0%

 • Trysil kommune 4,0%

 • Våler kommune 2,5%

 • Åmot kommune 3,0%

 • Åsnes kommune 5,0%

Våre ansatte i Løten

Morten Alm Birkelid

Daglig leder

- Siviløkonom

Tlf.: 911 00 413
morten.alm.birkelid@rev-ost.no

Jo Erik Skjeggestad

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

- Master i offentlig ledelse og administrasjon
- Bachelor i revisjon. Cand.mag

Tlf.: 902 84 725

jo.erik.skjeggestad@rev-ost.no

Kjetil Kalager

Forvaltningsrevisor
- Master i offentlig politikk og ledelse

Tlf.: 482 93 702

kjetil.kalager@rev-ost.no

Berit Bøhn

Regnskapsrevisor
- Bachelor i revisjon og autorisert regnskapsfører

Tlf.: 916 07 874

berit.bohn@rev-ost.no

Tore Nerland

Regnskapsrevisor

Tlf.: 951 98 321

tore.nerland@rev-ost.no

Tommy Pettersen

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
- Statsautorisert revisor

Tlf.: 920 24 731

tommy.pettersen@rev-ost.no

Magnus Michaelsen

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
- Master i sosialantropologi

Tlf.: 928 08 925

magnus.michaelsen@rev-ost.no

Frank Muller

Regnskapsrevisor  (permisjon tom 31.12.21)
- Bachelor i revisjon

Tlf.: 481 85 369

frank.muller@rev-ost.no

Ellen Enger

Konsulent

Tlf.: 950 46 134

ellen.enger@rev-ost.no

Natallia Hornsletten

Regnskapsrevisor
- Bachelor i revisjon

Tlf.: 930 93 795

natallia.hornsletten@rev-ost.no

Hanne Mette Rusten

Regnskapsrevisor
- Bachelor i revisjon

Tlf.: 406 32 793

hanne.mette.rusten@rev-ost.no

Juha Andersson

Regnskapsrevisor
- Master i offentlig revisjon NHH

Tlf.:993 87 485

juha.olavi.andersson@rev-ost.no

Kristoffer Myklebust Svendsen

Forvaltningsrevisor
- Master i sosialantropologi

Tlf.: 928 49 305

kristoffer.svendsen@rev-ost.no

Razita Sjakhgirieva

Regnskapsrevisor 

- Bachelor i revisjon  (permisjon tom 15.2.22)

Tlf.: 902 39 994

razita.sjakhgirieva@rev-ost.no

Odd Henning Aure (vikar)

Forvaltningsrevisor

- Siviløkonom og samfunnsøkonom

Tlf.: 917 87 034

Odd.Henning.Aure@rev-ost.no

My Hanh Thi Tran

Regnskapsrevisor

- Bachelor i revisjon og autorisert regnskapsfører

Tlf.: 408 81 993

My.Hanh.Thi.Tran@rev-ost.no

Våre ansatte i Kongsvinger

Lina Kristin Høgås-Olsen

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
- Jurist

Tlf.: 952 34 113

lina.hogaas-olsen@rev-ost.no

Tormod Østli

Regnskapsrevisor
- Statsautorisert revisor

Tlf.: 988 26 443

tormod.ostli@rev-ost.no

Erik Timland-Rismoen

Regnskapsrevisor
- Statsautorisert revisor

Tlf.: 907 63 970

erik.timland-rismoen@rev-ost.no

Terje Harstad

Regnskapsrevisor
- Studier i kommunal økonomi

Tlf.: 951 42 808

terje.harstad@rev-ost.no

Joakim Henriksen

Forvaltningsrevisor
- Master i  statsvitenskap

Tlf.: 995 42 111

joakim.henriksen@rev-ost.no

Tove Brattli

Regnskapsrevisor
- Statsautorisert revisor

Tlf.: 971 49 387

tove.brattli@rev-ost.no

Ellen Karlsson

Regnskapsrevisor
- Siviløkonom

Tlf.: 474 40 351

ellen.karlsson@rev-ost.no

Lone Grobøl

Forvaltningsrevisor
- Master i Business Administration

Tlf.: 917 18 019

lone.grobol@rev-ost.no

Rolf Berg

Regnskapsrevisor
- Statsautorisert revisor

Tlf: 908 68 378

rolf.berg@rev-ost.no