Våre ansatte i Løten

Morten Alm Birkelid

Daglig leder

- Siviløkonom

Tlf.: 911 00 413
morten.alm.birkelid@rev-ost.no

Jo Erik Skjeggestad

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

- Master i offentlig ledelse og administrasjon
- Bachelor i revisjon. Cand.mag

Tlf.: 902 84 725

jo.erik.skjeggestad@rev-ost.no

Kjetil Kalager

Forvaltningsrevisor
- Master i offentlig politikk og ledelse

Tlf.: 482 93 702

kjetil.kalager@rev-ost.no

Berit Bøhn

Regnskapsrevisor
- Bachelor i revisjon og stats.autorisert regnskapsfører

Tlf.: 916 07 874

berit.bohn@rev-ost.no

Magnus Michaelsen

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
- Master i sosialantropologi

Tlf.: 928 08 925

magnus.michaelsen@rev-ost.no

Tommy Pettersen

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
- Statsautorisert revisor

Tlf.: 920 24 731

tommy.pettersen@rev-ost.no

Hanne Mette Rusten

Regnskapsrevisor
- Bachelor i revisjon

Tlf.: 406 32 793

hanne.mette.rusten@rev-ost.no

My Hanh Thi Tran

Regnskapsrevisor

- Bachelor i revisjon og stats.autorisert regnskapsfører

Tlf.: 404 81 993

My.Tran@rev-ost.no

Kristoffer Myklebust Roland-Svendsen

Forvaltningsrevisor
- Master i sosialantropologi

Tlf.: 928 49 305

kristoffer.svendsen@rev-ost.no

Natallia Hornsletten

Regnskapsrevisor
- Bachelor i revisjon

Tlf.: 930 93 795

natallia.hornsletten@rev-ost.no

Ellen Enger

Konsulent

Tlf.: 950 46 134

ellen.enger@rev-ost.no

Juha Andersson

Regnskapsrevisor
- Master i offentlig revisjon NHH

Tlf.:993 87 485

juha.olavi.andersson@rev-ost.no

Gjertrud Aas Moen

Forvaltningsrevisor

- Jurist

Tlf.: 913 90 101

gjertrud.aas.moen@rev-ost.no

Razita Sjakhgirieva

Regnskapsrevisor 

- Bachelor i revisjon 

Tlf.: 948 99 518

razita.m.sjakhgirieva@rev-ost.no

Celal Senturk

Regnskapssrevisor

- Bachelor i økonomi

Tlf.: 462 70 914

celal.senturk@rev-ost.no

Våre ansatte i Kongsvinger

Tormod Østli

Regnskapsrevisor
- Statsautorisert revisor

Tlf.: 988 26 443

tormod.ostli@rev-ost.no

Erik Timland-Rismoen

Regnskapsrevisor
- Statsautorisert revisor

Tlf.: 907 63 970

erik.timland-rismoen@rev-ost.no

Terje Harstad

Regnskapsrevisor
- Studier i kommunal økonomi

Tlf.: 951 42 808

terje.harstad@rev-ost.no

Tove Brattli

Regnskapsrevisor
- Statsautorisert revisor

Tlf.: 971 49 387

tove.brattli@rev-ost.no

Ellen Karlsson

Regnskapsrevisor
- Siviløkonom

Tlf.: 474 40 351

ellen.karlsson@rev-ost.no

Kristin Fragell Lillevold

Oppdragsansvarlig forvaltningrevisor
- cand.sociolog 

Tlf: 924 29 912

kristin.fragell.lillevold@rev-ost.no

Rolf Berg

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
- Statsautorisert revisor

Tlf: 908 68 378

rolf.berg@rev-ost.no

Eskil Kristiansen

Forvaltningsrevisor
- Master i historie

Tlf: 926 21 223

eskil.kristiansen@rev-ost.no

Caroline Værlien

Forvaltningsrevisor
- Master i sosialantropologi

Tlf: 488 64 468

caroline.vaerlien@rev-ost.no

Vi har 24 dyktige og erfarne medarbeidere med god kompetanse på revisjon og god kunnskap om kommunal sektor

Revisjon Øst IKS ble etablert 1. januar 2005, som en konsekvens av fusjon mellom Østerdal Revisjon IKS og Hedemarken Revisjon IKS. Fra 01.01.2012 ble selskapet utvidet med Hedmark fylkeskommune på eiersiden. Med virkning fra 01.01.2014 ble Glåmdal revisjon IKS en del av Revisjon Øst IKS.  Hedmark fylkeskommunen ble avviklet fra 1.1.20, og de trakk seg ut på eiersiden med virkning fra 31.12.19.

Vi er lokalisert i Løten og Kongsvinger

Selskapet er lokalisert med hovedkontor i Løten i Kildevn 14. Selskapet har også kontor i Kongsvinger, Fjellgata 4. Selskapet er uavhengig i forhold til kommuner, stat, privat næringsliv og andre institusjoner i samfunnet.

Representantskapet

Selskapets øverste styringsorgan er representantskapet som består av 16 representanter, en valgt av kommunestyret i hver av eierkommunene. Representantskapet velger fire av styrets seksmedlemmer, samt personlige varamedlemmer for disse. To styremedlem velges av og blant de ansatte.

Et uavhengig firma

Vår uavhengighet og suverenitet i forhold til å kunne utføre revisjonsoppgaver og rapportere det vi finner nødvendig til eierkommunene er også hjemlet i Forskrift om kontrollutvalg og revisjon. Selskapsavtalen som er inngått mellom eierne, utdyper at styret ikke har instruksjonsmyndighet på selskapets revisjonsfaglige prioriteringer og arbeidsform.

Medlemskap

Selskapet er tilknyttet det faglige foreningen NKRF - som er en medlemsorganisjon for virksomheter som driver med kontroll og revisjon i kommunal sektor.  Selskapet er underlagt NKRFs kvalitetskontroll. På arbeidsgiversiden er selskapet tilknyttet Kommunens Sentralforbund (Samfunnsbedriftene).

Våre eierkommuner er:

 • Eidskog kommune 3,5%

 • Elverum kommune 11,0%

 • Engerdal kommune 1,0%

 • Grue kommune 3,0%

 • Hamar kommune 17,0%

 • Kongsvinger kommune 9,0%

 • Løten kommune 4,0%

 • Nord-Odal kommune 2,5%

 • Ringsaker kommune 18,0%

 • Stange kommune 10,5%

 • Stor-Elvdal kommune 2,0%

 • Sør-Odal kommune 4,0%

 • Trysil kommune 4,0%

 • Våler kommune 2,5%

 • Åmot kommune 3,0%

 • Åsnes kommune 5,0%