Vi har 24 dyktige og erfarne medarbeidere med god kompetanse på revisjon og god kunnskap om kommunal sektor.

Et kompetansesenter for kommunal revisjon

Tjenester Kontakt oss

Revisjon Øst IKS er en samfunnsansvarlig, uavhengig revisor med fokus på å bedre forvaltningen i kommunal sektor.

Vår primæroppgave er å revidere kommuneregnskapene for de folkevalgte i eierkommunene. Gjennom vår erfaring og kompetanse skal vi være en støttespiller og veileder for kommunene, slik at forvaltningen skjer innenfor de til enhver tid gjeldene rammer og lovverk. Revisjon Øst IKS skal bidra til å trygge en effektiv kommunal virksomhet.

 

VI HOLDER SOMMERSTENGT FOM MANDAG 10.7.23 TOM FREDAG 28.07.23. DERSOM DET ER NOE SOM HASTER, SEND EN E-POST TIL POST@REVISJON.NO ELLER EN SMS TIL 911 00 413.

Våre samarbeidspartnere

Vi holder til på Løten og Kongsvinger 

Besøksadresse Løten 

Kildevegen 14, 2340 Løten

Besøksadresse Kongsvinger 

Fjellgata 4, 2212 Kongsvinger